Acknowledgment by the staff and fans of the festival
Print

"Digitalb" and "Imperial Cinemas" partner’s, supporters for many years of TIFF, confirm and sustain again the ninth edition of the festival, demonstrating sensitivity and real commitment in favor of the cinematography and cultural life in general.

Acknowledgment by the staff and fans of the festival


Partneret "Digialb" dhe "Imperial Cinemas", mbeshtetes prej vitesh te TIFF, konfirmojne dhe kete vit mbeshtetjen per edicionin e IX-te festivalit duke demostruar sensibilitetin dhe angazhimin real ne favor te kinematografise dhe jetes kulturore ne pergjithesi.

Mirenjohje nga stafi organizator dhe fansat e festivalit.