TICKET SALES & ACCREDIATION
Print

TICKET SALES & ACCREDIATION

 

Bileta e hyrjes do të jetë 100 Lek për programet e paradites (11-17:00) dhe special program dhe 200 Lek për programet e mbrëmjes (20:00 - 22:00) dhe special screenings.

Ata që paguajnë 500 lek parapagim pajisen me një badge FESTIVAL për të ndjekur të gjitha shfaqjet.

Kolegët e kinemasë, studentët e filmit, arteve dhe media do të pajisen me badge për t'i ndjekur të gjitha shfaqjet e javës gratis.

Masterclass-et janë me hyrje të lirë.

Badge INDUSTRY, GUEST dhe JURY mund të frekuentojnë të gjitha ambientet e festivalit, shfaqjet e filmave, workshops dhe te gjitha reception që do shtrohen me raste të ndryshme.

Badge INDUSTRY kushton vetëm 15 EUR.

Ftesa do jetë e vlefshme vetëm për ceremoninë e hapjes dhe të mbylljes së DocuTIFF 2015 dhe shfaqjet e filmave që i ndjekin ato.

 

............................................................

 

The entry costs will be 100 Lek for morning screenings (11-17:00) and special programs, and 200 Lek for evening screenings (19:00 to 23:00) and special programs.

Those who purchase a prepaid ticket at the cost of 500 lek will be equipped with a FESTIVAL badge that is valid for entry into all film screenings.

Affiliates of the cinema industry as well as students of all film, media, and arts programs will also be equipped with a free, all access pass to the film screenings.

Masterclasses entries are free.

Those carrying an INDUSTRY, GUEST, or JURY Badge can access all the festival venues, film screenings, workshops, and related event receptions.

The INDUSTRY badge costs fifteen Euros.

The invitation will be valid only for the opening and closing ceremonies of DocuTIFF 2015 as well as screenings of the films that will follow them.