Wild Flower

 

Wild Flower

Lulja e egër

 

by FATHIA BAZI

 

A 77 year old burrnesha recounts her life story as she spends her last summer with her sheep.

Një burrneshë 77-vjeçare rrëfen historinë e jetës së saj, ndërkohë që kalon verën e fundit me delet e saj.

 

2016 | Netherlands | 54’

 

Festival Events

 

Festival Guests