Shores of Light

 

Shores of Light

Brigjet e shpresës

 

by Yael Katzir

 

The film follows the story of three Israeli women who were born then, in Santa-Maria-di-Leuca (1946). They decide to discover the footprints leſt by their parents.  The film weaves rare historical footage and testimonials capturing light aſter great darkness: the beginning of life anew!!!

Filmi flet për historinë e tre grave izraelite të lindura në Santa Maria de Leca në vitin 1946. Ato vendosën të zbulonin gjurmët e lëna nga prindërit e tyre. Filmi shpalos imazhe të rralla historike dhe dëshmi që hedhin dritë pas një errësirë të madhe, fillimin e një jetë të re!

 

2015 | Israel, Italy | 56’

 

Festival Events

 

Festival Guests