Elton KORITARI

EJAlbum founder and administrator, project manager and curator of art events, specially focused on photography, he works for years in the communications and represent in Albania some of the most important brands in that sector.

 

 

Themeluesi i “EJAlbum” dhe administrator, menaxher projektesh dhe përgjegjës i eventeve  të  artit, kryesisht  i përqëndruar tek  fotografia, ai punon prej vitesh në fushën e komunikimit dhe përfaqëson në Shqiperi disa prej markave më të rendesishme në këtë sektor.

 

Festival Events

 

Festival Guests