Rajmonda Shima
Print
She was born in 14.12.1977 (Tiranë). She completed her bachelor degree in “Albanian Language and Literature” at the university of Tirana in 2000. She started working as a reporter on the same year at “Albania”, a nationwide newspaper. Two years later she finds herself working as a news reporter at the Albanian Telegraphic Agency and in 2005 she starts working at “Jeta” Magazine as a journalist covering entertainment activities. She started working on that same year for another magazine, covering entertainment and arts news in Albania, “Kult”. Her main job was editing the materials regarding visual arts, theatres, books and shows.
She has also been working as a project coordinator In the last five years for the “Kult Nominations”, an  annual contest between the Albanian artists organized by “Kult Academy”.

Lindi më 14.12.1977 (Tiranë). 2000 Diplomuar për Gjuhë e Letërsi Shqipe në Fakultetin Histori-Filologji (Universtiteti i Tiranës). 2000 Reportere e Aktualitetit në Gazetën “Albania”. 2002 Reportere e Aktualitetit dhe Sociales në gazetën “Ballkan”.  2003 reportere e Aktualitetit dhe lajmit të shpejtë në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. 2005 gazetare kulture në revistën “Jeta”.
2005 e në vazhdim gazetare dhe redaktore në Revistën “KULT”, në rubrikën e Intervistës, Personazhit, Arteve Pamore, Libër, Koncerte, Kinema.
2005-2010 gazetare dhe koordinatore në pesë edicione të Çmimeve KULT, organizuar nga Akademia KULT.