Besnik Ajazi
Print
Exclusive director of Net Vision Studio 2004  2010 (director-producer) Producer of the documentary University 1984 - 1988 Graphic design, picture, and animated film; Master 1990 -  1992 film production and camera (1990-1992); Director of a couple of TV networks    ( ETV, BBF,NTV); Producer of 20 documentaries; Director of 15 documentary-films; Associated professor The Academy of Beautiful Arts ;  Ideator and director of image in 6 national campaigns and 2 international ones; Participant in 6 international festivals; Winner of the special prize given by UNESCO for the unique contribution of the integration of Berat in this organization; Nominated for the "Paolo Orisi D'oro" prize in the Festival of Rovereto Italy and International festival Film Oregon USA 10 edition  ,The 20th edition of Rasegna in the Documentary-film  "Berat - more than 2400 years of civilization"; Has directed the staff of the following documentaries- The Tumulus of Kamenica- Urban Dialog- The dream toward Europe- The peace Knights - 10 years of American fond- Berat - more than 2400 years of civilization- Apollonia, Magna Urbs et Gravis.

Besnik Ajazi drejtor ekzekutiv në studion Net Vision 2004 – 2010 (regjizor-producent) Producent i dokumentarit të Universitetit 1984 - 1988 dizenjator/grafist, pikturë, dhe filma të animuar; Master  1990 - 1992  producent dhe kamera (1990-1992); regjizor i disa televizione  ( ETV, BBF,NTV); producent i 20 dokumentarëve; regjizor i 15 filmave dokumentar; Asistent profesor i Akademisë së Arteve të Bukura;  Ideator  dhe regjizor i imazheve në 6 fushata kombëtare dhe 2 ndërkombëtare; pjesmarrës në 6 festivale ndërkombëtare; Fitues i çmimit special dhënë nga UNESCO për integrimin e qytetit të Beratit në këtë organizatë; Nominuar për çmimin "Paolo Orisi D'oro" në festivalin  e  Rovereto në Itali dhe festivalin ndërkombëtar të filmit në Oregon USA, për 10 edicione , edicioni i 20-të i Rasegna të filmave dokumentar "Berat -  më shumë se 2400 vite civilizim"; Ka drejtuar stafin e dukumentarëve të mëposhtëm- The Tumulus of Kamenica- Urban Dialog- The dream toward Europe- The peace Knights - 10 years of American fond- Berat - more than 2400 years of civilization- Apollonia, Magna Urbs et Gravis.