Richard Edson
Print
Born January 1, 1954 is an American actor and musician. Edson was born in New Rochelle, New York. From 1981 to 1982, he was Sonic Youth's original drummer and also played drums for Konk at the same time. After the release of Sonic Youth's self-titled debut EP, Edson left Sonic Youth to play with Konk full-time.[1] Edson also played horns with the San Francisco band The Offs on the group's eponymous 1984 album. After his music career ended Edson has worked as an actor appearing in over 35 movies.

I lindur në 1 janar të vitit  1945 është një aktor amerikan dhe një muzikant. Edson ka lindur në New Rochelle, New York. Nga viti 1981 deri në vitin 1982 ai ishte daullexhiu I bandës muzikore rinore dhe në të njëjtën kohë I binte daulles për Konk. Pas largimit  nga banda e të rinjëve I vetquajtur EP, Edson e la këtë band për të luajtur me kohë të plotë më Konk. Edson gjithashtu ka luajtur në harqe me bandën e San Francisco band The Off të albumit të vitit 1984. Pas mbarimit të karrierës së tij muzikore Edson ka punuar si aktor duke u shfaqur në 35 filma.