TIFF NEWS
AWARDS 15th edition TIFF 2017 »   FEATURE JURY composed by Denis Côté (Canada) and Dritan Huqi (Albania) awards:   BEST FEATURE FILM   BEST FEATURE FILM Glory by Kristina Grozeva, Petar Valchanov | 2016 | Bulgaria, Greece | 97'   A movie that speaks to every time, place, and society – with an extraordinary development of a simple plot, which we live every day. A movie that carries a powerful message, but also a work of art with emotional and aesthetical values.   Një film që i flet çdo kohe, çdo vendi dhe çd... SHORT DOCUMENTARY FILMS - TIFF 2017 (15'th edition) »   1,4 Sextillion Litre Doro Götz Germany 2017 8 Days of Parlor Zoe Phylactidou Cyprus 2016 Born of Stone Emilio Bellu Italy, Czechia 2016 Dragon Circle Gertrud Schulte Westenberg Germany 2016 Evripidou 14 Michael Demetrius Greece 2016 Golden Hour Claudia Vogt Germany 2017 Happy Happy Baby Jan Soldat Germany 2017 In Search of the Land Without Evil Anna Azevedo Brazil 2017 Jungle Colia Vranici France 2016 ... DOCUMENTARY Mid-length - TIFF 2017 (15'th edition) »   Everybody Knows... Elizabeth Murray Kristi Zea USA 2016 Imma Pasquale Marino Italy 2017 On the Edge of Life Yaser Kassab Syria 2017 Prohibited Visit Nikos Theodosiou Greece 2017 Saint Lazarus's Miracle Nicolas Muñoz Avia Spain 2016 Valentina Maximilian Feldmann Germany 2016 VIDEO ART - TIFF 2017 (15'th edition) »   Brutes Are Afraid of Silence Étienne Boulanger Canada 2016 Ex Terrat Reinhold Bidner Austria, France 2016 Final Gathering Alain Escalle France 2017 Finish Saeed Naghavian Iran 2017 Genesis Abtin Mozafari Iran 2017 Hey You! Tessa Garland UK 2016 Hiwa Jacqueline Lentzou Greece 2016 Hysteria Maurice Kelliher UK, Ireland 2016 Label Amir Lashkari Iran 2017 Lying Women Deborah Kelly Australia 2017 mo... STUDENT International - TIFF 2017 (15'th edition) »   Beer & Calippo Paul Ploberger Austria 2017 Best of Everything, Always Alexios Koukias-Pantelis UK 2017 Boundary Bartosz Brzeziński Poland 2016 Buoyancy Simon Valentin Denmark 2017 Casting Katarzyna Iskra Poland 2017 Digital Immigrants Dennis Stauffer, Norbert Kottmann Switzerland 2016 Donkey Xote Ottó Bánovits Hungary, Sweden 2016 Eat me! Ilina Perianova Bulgaria 2016 Empathy (a digital love letter) ... IN ALBANIAN - TIFF 2017 (15'th edition) »   A Long Way Home Ibër Deari Macedonia 2017 A True Story Viron Roboci Albania 2017 Conversation on Life Agim Abdula Macedonia 2016 Heaven Has Been Fooled Odeta Çunaj Albania 2016 Home More Raça Kosova 2016 Kaini Shaqir Veseli Albania 2017 Lord of the House Daniëlle Bremer Kosova 2017 Reverse Antipode Oltsen Gripshi Albania 2017 The Eagles Sokol Reka Belgium 2017 The Junction Xhelal Haliti Kosova 2... DOCUMENTARY Full-length - TIFF 2017 (15'th edition) »   69 Minutes of 86 Days Egil Haskjold Larsen Norway 2017 Blood and the Moon Tommaso Cotronei Italy, Yemen 2017 Jeffrey Yanillys Perez Dominican Republic, France 2017 Mr. Gay Syria Ayse Toprak Turkey 2017 Siberian Love Olga Delane Germany 2016 The Charro of Toluquilla José Villalobos Romero Mexico 2016 Tonino Daniele Ceccarini, Mario Molinari Italy 2017 SHORT ANIMATED FILMS - TIFF 2017 (15'th edition) »   Aiport Michaela Müller Switzerland 2017 And the Moon Stands Still Yulia Ruditskaya Belarus 2017 Bystander Sheyda Kashi Iran 2017 Chill and Shivering Kwok Wai Chung Philip Hong Kong 2016 Confined Nico Bonomolo Italy 2016 Framed Marco Jemolo Italy 2017 In Exile Alexander Kurilov Moldova 2016 Light Sight Seyed M. Tabatabaei Iran 2016 Manivald Chintis Lundgren Estonia 2017 Nothing Happens Uri & Michel... SHORT FICTION FILMS - TIFF 2017 (15'th edition) » 8 Minutes George Gogichaishvili, David Abramishvili Georgia 2017 A Swedish Classic Måns Berthas Sweden 2017 Animal Bahman & Bahram Ark Iran 2017 Blue in Green Leigh Heiman Pruzanski Israel 2016 Building No.13 Amir Gholami Iran 2016 Burning Slimane Bounia France 2016 Check-list Frédéric Mosbeux Belgium 2017 Everyday Philippe Orreindy France 2017 Fluffy Lee Filipovski Serbia 2016 FU Ilya Aksenov R... FEATURE FILMS - TIFF 2017 (15'th edition) » A Balkan Noir Dražen Kuljanin Sweden, Montenegro 2017 Beneath the Silence Erez Mizrahi, Sahar Shavit Israel 2016 Black Crow Tayfur Aydin Turkey 2016 Daybreak Gentian Koçi Albania, Greece 2017 Directions Stephan Komandarev Bulgaria, Germany, Macedonia 2017 Glory Kristina Grozeva, Petar Valchanov Bulgaria 2016 Ministry of Love Pavo Marinković Croatia 2016 Mothering Roqiye Tavakoli Iran 2017 Unwanted Edon R...
Friday, 15 December 2017
Awards 2012
PDF Print E-mail

 

FEATURE CATEGORY

The Best Feature Film / Filmi më i Mirë me Metrazh të Gjatë

SIBERIA, MONAMOUR by Slava Ross / Russia / 105’

Motivation / Motivacioni

A capturing elegy, narrated in the best cinematic tradition of Russian style.

Një elegji prekëse, e treguar në traditën më të mirë kinematografike të stilit Rus.


The Best Director/ Regjisori më i mirë

Srdjan Dragojevic / THE PARADE / Serbia

Motivation / Motivacioni

For the ability of the director to treat some serious topics with extreme lightness and irony.

Për aftësinë e regjisorit për të trajtuar tema serioze me lehtësi ekstreme dhe ironi.

 

 

The Best Screenplay/ Skenari më i mirë

Waldemar Krzystek, Krzysztof Kopka / 80 MILLION / Poland

Motivation / Motivacioni

An episode of the recent history of eraser Europe, turned in a clear and direct film narrative.

Një episod i historisë së Evropës u kthye në një film-tregim të qartë dhe të drejtpërdrejtë.

 

 

The Best Cinematography / Fotografia më e Mirë

Yury Rayskiy / SIBERIA, MONAMOUR / Russia

Motivation / Motivacioni

A very suggestive usual atmosphere, that bring some additional meaning to this story of loneliness and depression.

Një atmosferë sugjestive shumë e zakonshme, që i sjell një kuptim të shtuar kësaj historie, vetmie dhe depresioni.


The Best Editing “LUC BARNIER”/ Montazhi më i mirë “LUC BARNIER”

Petar Markovic / THE PARADE / Serbia

Motivation / Motivacioni

A really good sense of rhythm that keeps the audience prisoner of the story.

Një sens shumë i mirë ritmi, që i mban shikuesit të lidhur pas ngjarjes.


The International Jury of Feature Film TIFF 2012:

Vladimir Blazevski (Macedonia), Marian Tutui (Romania), Massimo Forleo (Italy)


SHORT CATEGORY

The Best Short Fiction / Filmi më i Mirë i Shkurtër Artistik

THAT WASN'T ME by Esteban Crespo Garcia / Spain / 24'

Motivation / Motivacioni

The jury decides to award this film for the impressive actors’ performance, the style, and the excellent use of all cinematographic elements, put on the service of a very powerful story about a real existing problem that we must not ignore.

Juria vendosi t'i japë këtij filmi këtë çmim për rolin mbresëlënës të aktorëve, stilin dhe përdorimin e shkëlqyer të gjithë elementëve kinematografikë, që vihen në shërbim të një historie shumë të fuqishme, për një problem të vërtetë ekzistues, që ne nuk duhet ta injorojmë.


Special Mention / Çmim Special

THE WEDDING by Marina Seresesky / Spain / 12'

Motivation / Motivacioni

The jury was impressed by the high quality of the selected films, and the decision was very difficult. For this reason we decided to give a special mention to The Wedding for the power of joy and hope that embraces those so difficult situations such as the separation of families due to immigration.

Juria ishte e impresionuar nga cilësia e lartë e filmave të përzgjedhur dhe vendimi ishte shumë i vështirë. Për këtë arsye ne kemi vendosur për t'i dhënë një çmim special filmit "Dasma", për fuqinë e gëzimit dhe shpresës që përqafon ato situata aq të vështira, të tilla si ndarja e familjeve për shkak të emigracionit.


The Best Short Documentary / Filmi më i Mirë i Shkurtër Dokumentar

ANOTHER NIGHT ON EARTH by David Munoz / Spain / 28'

Motivation / Motivacioni

Considering the big changes taking place around the globe, the jury decides to award a film that was able to present in an almost cinema-verité style, enormous changes on people lives with clear references on well-known feature films.

Duke pasur parasysh ndryshimet e mëdha që po ndodhin rreth e rrotull globit, juria vendosi të japë këtë çmim këtij filmi, që ishte në gjendje të paraqesë pothuajse në një kinema-verité style, ndryshimet e mëdha në jetën e njerëzve me reference të qarta të filmave artistikë.


Special Mention / Çmim Special

A STORY FOR THE MODLINS by Sergio Oksman / Spain / 26'

Motivation / Motivacioni

On the other hand, the jury strongly believes that new innovative aesthetic approaches in all cinematographic works are worthy of an award.

Nga ana tjetër, juria beson fuqimisht se qasjet e reja inovative estetike të përdorura në të gjitha veprat kinematografike janë të denja për një çmim.

 

The Best Short Animation / Filmi më i Mirë i Shkurtër i Animuar

Oh Willy... by Emma De Swaef & Marc James Roels / Belgium / 16'

Motivation / Motivacioni

The jury was impressed by the use of materials used to create the characters and the sets, the stop-motion technique, the fantasy and poetry of the storytelling.

Juria u impresionua nga përdorimi i materialeve të përdorura për të krijuar karakteret dhe skenografinë, nga teknika stop-motion, fantazia dhe poezia e të rrëfyerit.


The Best Short Experimental / Filmi më i Mirë i Shkurtër Eksperimental

HOW I LOST MY WINGS by Ivan Tasic / Serbia / 22'

Motivation / Motivacioni

For a research on cinematographic language, the emotion and the innovative concept, the jury decided to award this film that responds to these three main axes that the experimental film ought to fulfill.

Për një hulumtim në gjuhën kinematografike, me emocion dhe koncept inovativ, juria vendosi t'i japë këtij filmi këtë çmim, që i përgjigjet këtyre tri akseve kryesore që një film eksperimental duhet të përmbushë.

 

The International Jury of Short Film TIFF 2012:

Elektra Venaki (Greece), Blerta Zeqiri (Kosova), Stefania Casini (Italy)

 

The First Short Film "RON HOLLOWAY" Award /

Çmimi "RON HOLLOWAY" për Filmin e Parë të Shkurtër më të Mirë

TOUCH ME by Pascal Roy / France / Fiction / 18'

Motivation/ Motivacioni

Për ndjeshmërinë e hollë gjatë narracionit artistik dhe gjetjen e dimensioneve të pakufishme të dashurisë për njeriun.

Exquisite sensitivity in the narrative art and finding infinite dimensions of the love for the human being.


Best Film In Albanian / Filmi më i Mirë në Shqip

SISTRESS by Birol Urcan / Kosova / Fiction / 21’

Motivation/ Motivacioni

Një komedi karakteri, që të krijon përshtypjen e një komedie noble të bazuar në një humor fin dhe delikat, me situata goditëse të papritura. Një film që sjell në ekran një copë jete plot vërtetësi, duke ndërtuar marrëdhënie njerëzore e karaktere të gjalla.

A comedy of character, which gives the impression of a comedy noble based on a delicate and refined humor, with striking situations. A movie that brings to the screen a real piece of life, building human relations and lively characters.


The Jury of Film In Albanian TIFF 2012:

Robert Aliaj Dragot, Kast Hasa, Koloreto Cukali

 

Media Award / Çmimi i Medias

DYLAN'S ROOM by Layke Anderson / UK / Fiction / 15'

Motivation/ Motivacioni

Për guximin në eksplorimin e ndjenjave prindërore dhe aftësinë për të ndërthurur me elegancë realitetet objektive dhe subjektive.

For the audicity in exploring the complexity of parental feelings and the ability to elegantly blend the objective and subjective reality.


The Jury of Media TIFF 2012:

Maks Velo, Rajmonda Nelku (Sallaku), Ridvan Peshkëpia

 


100 years of indipendence Award/ Cmimi i 100 vjetorit te pavarsise

DJEMTE E PERCARE TE AMERIKES by Sokol Balla / Albania/ Documentary/68'

 

 

Audience Award / Çmimi i Publikut

GREENGOLD by Pierluigi Ferrandini / Italy / Fiction / 19'

 

 

Festival Events

 

Festival Guests