Sweet Dreams

 

Sweet Dreams

Ëndrra të ëmbla

 

by OLESSIA STROEVA

 

This story is about an Albanian teenager grown up in a little medieval town in the south of Italy practically without seeing his parents.

Kjo histori flet për një adoleshent shqiptar të rritur në një qytet të vogël mesjetar në jug të Italisë, pa i takuar prindërit e tij.

 

2015 | Russia | 13’

 

Festival Events

 

Festival Guests