Skeleton Sea - The Tides of Tomorrow

 

Skeleton Sea - The Tides of Tomorrow

Deti i skeleteve

 

by MAURITZ BREKKE SOLBERG

 

João and Xandi, two surfers in their early 50’s, have been working together for 25 years. They clean beaches by picking up trash and create stunning artworks from it. But living as an artist and idealist in Portugal is not economically profitable and therefore not easy. Their family life is affected by the choices they make and their wish to raise awareness about the ever growing pollution in our oceans.

Xhoao dhe Xandi, dy sërfistë rreth të pesëdhjetave, kanë 25 vjet që punojnë bashkë. Ata pastrojnë plazhet duke mbledhur mbeturinat dhe krijuar vepra magjepsëse arti me to. Por, jetesa si artist dhe idealist në Portugali nuk të sjell përfitime ekonomike dhe s’është e lehtë. Jeta e tyre familjare ndikohet nga zgjedhjet që ata bëjnë dhe dëshira për të rritur vigjilencën për ndotjen e deteve tona.

 

2016 | Norway | 26’

 

Festival Events

 

Festival Guests