Miles to Go Before I Sleep

 

Miles to Go Before I Sleep

Një rrugë e gjatë përpara gjumit

 

by HANNA HOVITIE

 

A young Congolese woman shares her story of becoming a victim of child trafficking and being thrown into a whirlwind of driſting between continents.

Një vajzë e re kongoleze tregon historinë e saj se si u bë viktimë e trafikut të fëmijëve dhe se si u gjend në një vorbull mes kontinenteve.

 

2015 | Finland | 13’

 

Festival Events

 

Festival Guests