Mainland

 

Mainland

Ishulli

 

by ISCHA CLISSEN

 

Mainland tells the story of twelve-year-old Colin Macleod, who sees the world around him change fast as he realizes that the isolated island he calls home, is getting too small to chase his dreams.

“ISHULLI” tregon historinë e Kolin Mekleodit 12-vjeçar, i cili shikon botën përreth tij duke ndryshuar shpejt, ndërkohë që kupton se ishulli i izoluar që e quan shtëpi, po bëhet shumë i vogël për të ndjekur ëndrrat e tij.

 

2015 | Belgium | 18’

 

Festival Events

 

Festival Guests