Laughter

 

Laughter

E qeshura

 

by AUGUST ADRIAN BRAATZ

 

The film Laughter represents glimpse of the daily lives of five “academies of laughter”, where laughter is utilized in health, education, wellness, beauty and financial purposes. Academies of laughter are spaces in which the main characters of different age groups appear, linked by laughter. Each of these characters come from different backgrounds and deal with laughter their own way.

Filmi “E qeshura” prezanton një pjesë të jetës së përditshme të pesë “Akademive të buzëqeshjeve”, ku buzëqeshja luan rol pozitiv në shëndet, edukim, mirëqenie, bukuri dhe qëllime financiare.  “Akademitë e buzëqeshjeve” janë hapësira ku personazhet kryesore të grupmoshave të ndryshme takohen, të lidhur nga buzëqeshja. Secili prej këtyre personazheve vjen nga profile të ndryshe dhe ata përballen me buzëqeshjen  sipas mënyrave të tyre.

 

2015 | Slovenia | 10’

 

Festival Events

 

Festival Guests