Fallen Bird

 

Fallen Bird

Zogu i rënë

 

by DEIRDRE MULLINS, NATHAN FAGAN GUIMOND

 

While serving a sentence for assault in Wheatfield Prison, young prisoner Eric Boylan began channeling his anger and frustration into one of his childhood passions: painting. Now that he’s been released, Eric has set out to pursue a career in fine art - while attempting to navigate the obstacles of life as an ex-prisoner.

Kur vuante dënimin në “Wheatfield Prison”, i burgosuri i ri, Erik Bojlan, filloi të shprehte inatin e mërzitjen me një nga pasionet e tij të fëmijërisë, pikturën. Tani që është liruar, Eriku ka filluar të ndjekë karrierën për artet e bukura, ndërkohë që përpiqet të sfidojë pengesat e jetës si ish-i burgosur.

 

2015 | Ireland | 10’

 

Festival Events

 

Festival Guests