Eye for an Eye

 

Eye for an Eye

Sy për sy

 

by STEVE BACHE, MAHYAR GOUDARZI, LOUISE PETER

 

Frederick Baer spent over a decade on death row in Indiana State Prison. He is still waiting for his death penalty to be executed.

Frederik Baeri ka mbi 1 dekadë që pret për t’u ekzekutuar në burgun e Indianës. Ai është ende në pritje të ekzekutimit të vendimit për dënimin e tij me vdekje.

 

2016 | Germany | 4’

 

Festival Events

 

Festival Guests