A New Family

 

A New Family

Një Familje e re

 

by SIMONE MANETTI

 

Chantrea is banned from home by her sons when they discover she has HIV.

Çantrea u dëbua nga shtëpia prej djemve të saj pasi ata zbuluan se ishte e infektuar me virusin HIV.

 

2014 | Italy | 11’

 

Festival Events

 

Festival Guests